Bishita na Mondhygienist luho of Nesesidat?

Varios estudio a prueba kun e konsekeunsia di inflamashon den boka of na bo ensiya por okashona ku bacteria ta bai den kanal di bo sanger I por tin komo resultado ku bo por hana malesanan manera keintura, problema ku kurason I asta reumatismo. Falta di djente tin influensia riba bo papiamento I aperensia. Na … Continue reading Bishita na Mondhygienist luho of Nesesidat?